اندیشه های چین باستان درباره خودکار!

تئوری خوشنویسی کلاسیک دانش، فرهنگ چرم نوین و هنر را در بر می گیرد اندیشه های چین باستان، و شامل زیبایی شناسی زمان های مختلف و قوانین در حال تغییر آنها است.

هم خوشنویسان سنتی و هم خوشنویسان امروزی نمی توانند تاریخ و منطق را نادیده بگیرند توسعه خوشنویسی هم در تئوری و هم در عمل. نگاهی به تاریخچه توسعه نظریه خوشنویسی در طول دو هزار سال گذشته، نظریه کتاب هر دوره به طور مداوم محتوای توسعه خوشنویسی معاصر را خلاصه می کند و توسعه را هدایت می کند.

جهت خودکار فانتزی دخترانه دوران بعدی بنابراین به طور جدی به بررسی تئوری خوشنویسی کلاسیک می پردازیم و نه تنها برای توسعه سالم خوشنویسی معاصر، جوهر دوره را کشف کنید.


بلکه برای آموزش سیستماتیک خوشنویسی نیز اهمیت مهمی دارد خوشنویسی، مانند اپرای پکن، هنرهای رزمی و شعر، ذات اصلی چین است.

این شکل‌گیری و توسعه خوشنویسی مسیر تاریخی خاص خود را دارد، از استخوان‌های مناقب باستانی تا اشکال مختلف هنر خوشنویسی در سلسله های هان، وی و جین شرقی شکل گرفت.

با تغییر از بارها، اگرچه برای افراد مدرن دیدن یک مجموعه کامل از خوشنویسی در آن دشوار است.

در رشته خوشنویسی، هر بار که در باغ ها یا تالارها و غرفه های باستانی قدم می زنیم، باز هم می توانیم نوشته های باستانی روی پلاک یا دوبیتی های جشن آویزان در تالار بلند را ببینید.

خوب خوشنویسی تعبیر خواب سیب زرد ، به هر بیننده ای محدود به فونت خارجی نمی شود، بلکه بیشتر درونی «هنری» است.

خوشنویسی هنر منحصر به فرد چین است جوراب نازک زنانه اگر چه خودآگاهی هنر خوشنویسی چنین نبود تا پایان سلسله هان شرقی، هنر خوشنویسی در همان زمان متولد شد.

شکل گیری حروف چینی یک دوره تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته است در حال حاضر، مواد مربوط به حروف چینی اصلی عمدتا نمادهای حک شده باقی مانده است توسط جامعه بدوی در مورد سفال با این حال، بسیاری از فیلسوفان معتقدند که آنها شخصیت نیستند با این حال، اما فقط نقشی در آغاز ظهور شخصیت های اصلی دارند.

 • منابع:
  1. Improve the quality of traditional education of calligraphy
 • تبلیغات: 
  1. آبزی پروری میگو چالش های متعدد برای پایداری اکولوژیکی
  2.  طلای کلوئیدی به صورت یک رسوب بنفش درخشان تشکیل می شود
  3. مصرف لیو در عفونت پوستی سراسر بدن تاثیر گذار است
  4. کفش چرم بوت به‌عنوان یک لباس کاملاً کاربردی